Vikingernes Jelling


Nyt epokegørende fund af bebyggelse og vegetation gjort i september 2009

I et halvt århundrede har arkæologer i Danmark håbet på, at finde flere vikingebebyggelser i Jelling.

Især fra Harald nævnes Blåtands tid, for det var jo ham der rejste runestenen som vi kalder Danmarks dåbsattest. Dette fordi danerne her nævnes for første gang og riget angives.

Illustration til højre: Jelling stenens bagside, med de farver, man mener den havde i vikingetiden.

Også kristendommens indførelse bliver nævnt. Ikke småting. Unesco har da også for længe siden optaget mindesmærkerne i Jelling på listen over bevaringsværdig verdenskulturarv.

Indskriften på stenen er fra år 965 og den lyder: "Harald konge lod gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder - den Harald som vandt sig Danmark al og Norge og gjorde danerne kristne."

Decideret vikingebygninger kunne fortælle os lidt mere om den status Jelling, som rigets centrum, måske har haft. Regionen vil jo også gerne, måske i lokalpatriotismes navn, have dokumentation for den glans den søger at sprede. Denne sensationsjagt foregår i skarp konkurrence med vikingeborgerne, Ribe, Skuldelev-skibene ved Roskilde og de adskillelige selvbestaltede vikingecentre vi ser dukke op rundt om i landet.

Næste side

preload spinner