Advent

Ser man en adventskrants pyntet med violette bånd, så befinder man sig nok i det østlige Tyskland eller Østrig. For i disse katolsk dominerede områder, betragtes violet som den liturgiske bodsfarve.

Og adventstiden er netop også oprindeligt en markering af faste - bodstiden, som skulle forberede den enkelte på en "åndelige oplevelse" i forbindelse med fejringen af Jesu fødsel.

Advent er latin (Adventus) og betyder "Adventus Domini", dvs. "Herrens komme", altså Jesu komme og er de fire søndage før jul.

Mere præcist søndagene op til den 25. december. I dag er traditionen blevet mere folkelig, og traditionen har taget form af både nationalt sindelag og historiske begivenheder.
Illustration herover: Jean-Babtiste-Marie Pierre. Jesubarnet

Ligesom juletræet har adventskrantsen sine rødder i Tyskland, og kom til Danmark i tiden omkring Første Verdenskrig. Den fandtes først i Sønderjylland, og blev rigtig udbredt og populær i løbet af 1930´erne og 1940´erne. Om dette kan man læse på Dansk Historisk Fællesråd´s hjemmeside
www.historie-online.dk"Efter besættelsen havde lysene en helt særlig betydning, - at man herhjemme gav den hvide lys og røde bånd - de nationale farver - har utvivlsomt også bidraget til dens succes. I øvrigt vises den første adventskrans på julemærket i 1946 ophængt i 3 bånd, og ikke i 4." (cit.ref.o.)

De 3 bånd er givet en reference til den hellige treenighed. Blot 1 bånd mere - og traditionen er knap så hellig, men så hænger krantsen mere lige.

 

preload spinner