Primetime Kvinder

Fra www.aller.dk/presse har vi fundet følgende interessante artikel, der godt kan give de yngre generationer og nutidens mediehuse noget at tænke over. Her et uddrag.:

Primetime Kvinder

En helt ny bevægelse for kvinder i alderen 40+ er startet, og på bare en måned har initiativet, som er døbt "Primetime Kvinder", allerede fået knap 2.500 positive tilkendegivelser på Facebook.

Primetime Kvinder vil gennem en række initiativer sætte fokus på den ungdomsdyrkelse og aldersfascisme, der i dag dominerer mediebilledet - en dominans der ikke står mål med den indflydelse og købekraft, som kvindegruppen er i besiddelse af.

Kvinder i alderen 40+ er mere sunde, stærke, veluddannede og velstillede, end de nogensinde har været før. Men på trods af kvindegruppens voksende størrelse og øget indflydelse i samfundet er kvinderne i 40'erne, 50'erne og 60'erne kraftigt underrepræsenteret i mediebilledet.

Det har udgiverdirektør Pernille Aalund sammen med en række redaktører og chefredaktører besluttet at gøre noget ved, og sammen stiftede de for en måned siden Facebook-siden Primetime Kvinder.

I Danmark ligger 75% af den private formue hos den del af befolkningen, som er over 50, og samtidig viser amerikanske undersøgelser, at kvinderne står bag 80% af alle købsbeslutninger. Danske undersøgelser viser desuden, at de kvinder, som bruger flest penge på mode, er kvinder i alderen 50-60 år.

Fra genstand til individ

Der er sket noget siden 1700-tallet, hvor landbruget var den dominerende ramme om kvinders liv. Dengang var der stor forskel på at være adelsfrue, bonde- eller husmandskone. Dog ens for dem alle var, at de var domineret af mænd. I overklassen var kvinden ofte en rekvisit.

Illustration øverst til højre: Overklassekvinder i 1700-tallet.

Illustration herunder: Borgerskabets romantiske kvindeideal.
Men så i 1800-tallet skete der mange forandringer i produktion, levevilkår og politik. Gårdmandspiger kom på højskole, i byerne fik industrien behov for kvinders arbejdskraft, og der opstod nye ideer om kvinders stilling i familie og samfund. Borgerskabets kvinder gav de første signaler til den kamp for ligestilling, der stadig er aktuel.Illustration herover: Den moderne kvinde

I 1900-tallet vendte velfærdsamfundet og den teknologiske revolution op og ned på kvinders muligheder for uddannelse og erhvervsarbejde.

Efterhånden som kvinderne blev mindre afhængig af mandens indkomst, voksede der en ny selvbevidst forbruger frem og i dag foretages 70 % af alle indkøb af kvinden. Med den sundere livsstil er forbrugermønstret også ændret idet vi bliver ældre og mindre nedslidte.

Derfor er det på tide, at de 40-65-årige kvindelige forbrugere tages alvorligt og ikke negligeres af teenage-dominerede medier.preload spinner