Keltere på Island

Kom kelterne til Island før vikingerne?
Kristjan Ahronson, lektor i arkæologi ved Bangor Universitet, kunne allerede sidste sommer afsløre en nye tolkning af gamle fund, der altid har undret arkæologerne på Island.

Foto: Motiv fra Gundestrupkedlen, keltisk, Nationalmuseet

I ensomme afkroge i Irland, Skotland, Storbritannien og Island har man i kunstigt skabte grotter fundet kors, der er skåret i klippeblokke. Korsene har påfaldende ligheder med kelternes kors og indikerer, at vi skal se vores teorier om den tidligste bosættelse i Island efter i sømmene.

Billedskærerarbejde og enkle korsskulpturer, der er bemærkelsesværdigt ens, markerer steder af særlig betydning. Også i det sydlige Island er mange af de menneskeskabte grotter afmærkede med lignende skulpturer skåret i klippeblokke. Korsene hugget i klippeblokke er påfaldende ens og er fundet i et bælte, der strækker sig fra Irland, Skotland og England og helt til Island.

Island var en af de sidste øgrupper på Jorden, hvor folk bosatte sig. Som man kunne forvente, har lokalbefolkningen længe været meget interesseret i vikingetidens skandinaviske bosættelser i slutningen af det 9. århundrede. De kunstige grotter indikerer dog, at vi skal længere tilbage i tid. Ankomsten af keltisktalende folk fra Skotland og Irland omkring år 800 efter Kristus kan faktisk ligge forud for vikingernes ankomst.

Keltisktalende folk betyder ikke, at de var keltere. De var for længst forsvundet, men efterlod sprog og ornamentik som kendetegn, og indvandrerne bragte dette med sig. Måske helt til Island. Seljaland menes, at være den tidligste bosættelse.

Forskerne kunne også afsløre, at de 24 store korsskulpturer inde i Seljaland-grotterne (og som også findes andre steder i det sydlige Island) er beslægtet med tidlige middelalderlige skulpturer fundet i Storbritannien og Irland.

I samarbejde med Ian G. Scott og Ian Fisher fra Edinburgh, som er henholdsvis illustrator og analytiker i verdenklasse, fandt doktor Tönno Jonuks og Kristjan Ahronson, påfaldende stilistiske lighedspunkter mellem de tidlige middelalderlige skulpturer fra det vestlige højland og øer i Skotland og fundet i Island.

Alt peger på keltiske efterkommere. Således er en gammel gåde løst.
Anders Holm
preload spinner