Lewis skakbrikker

LEWIS SKAKBRIKKER
Lewis skakbrikker er en gruppe på 78 brikker fra det 12. århundrede, hvoraf de fleste er skåret i hvalrostand. Fundet i 1831 på Isle of Lewis i Ydre Hebrider, Skotland. De er ejet og udstillet i British Museum i London, som har 67 af de oprindelige stykker, og Museum of Scotland i Edinburgh, der har de resterende 11 stykker.

De blev fundet i nærheden af Uig på Isle of Lewis 1831. Det præcise fundsted har muligvis været en klit, hvor de kan have været placeret i et lille, tørkammer.

Det er muligt, at de tilhørte en rejsende købmand fra Norge til Irland. Dette synes sandsynligt, eftersom de har typisk norsk ornamentik, som vi kender fra flere stavkirker og kongebrikkernes ansigter er typisk for afbilding af Skandinaviens konger (900-1000-tallet). Desuden hentyder flere til de Norrøne sagaer.

Ved udgangen af det ellevte århundrede var skak et meget populært spil blandt aristokratiet i hele Europa. Lewis skakbrikker udgør den største enkelte overlevende gruppe af genstande fra perioden.

Foto: Lewis skakbrik, tårn, som viser en viking der går bersærk

Den viste brik er en viking der går bersærk. Ifølge oldnordisk litteratur var bersærkere berygtede som krigere, fordi de kæmpede ukontrollabelt i en trancelignende tilstand. "At gå besærk" er en talemåde, der henviser til dette. Læg mærke til, hvordan bersærken har udstående stirrende øjne og vredt bider i sit skjold klar til action! Faktisk henviser den til en episode i sagaerne, hvor en viking mister sin datter til en høvding, som siddende på hest forlanger hende udleveret, og faderen kan ikke andet end, at bide raseriet i sig ved at bide i sit skjold, som om han var ved, at gå bersærk. Tårne og løbere i spillet henviser til de norrøne myter om bersærkere og derfor mener man de er fra Skandinavien, sikkert Norge. De Ydre Hebrider var desuden domineret af Norge.

Vores ene ørering i sølv (se "vikingesmykker") afbilder den berømte skakbrik; kongen: Ulykkeligt sidder kongen på sin trone, med en sværdskede over sit knæ, højre hånd på grebet, venstre hånd på skeden. Den anden ørering viser en dronning.

Brættet har sikkert været 82 cm bredt og da nogle af brikkerne har rester af rød farve, har både brikker og brættets tern sikkert været røde og hvide.
preload spinner