Skt. Hans

Sankt Hans' aften

Det var Johannes Døberen der lagde navn til Sankt Hans. Den 24 juni er Johannes Døberens helgendag. På dansk er navnet Johannes blevet til Hans og aftenen før blev derfor kaldt Sankt Hans' aften.

Sankt Hans-bål

Bålet vi brænder Sankts Hans' aften har ikke meget at gøre med det bål som heksene eller troldfolk blev brændt på. Bålet er bare en af flere blustraditioner i datidens bondesamfund.

Bålet opfattedes som afværgende alt ondt og skulle være en ”vild ild” der var lavet fra grunden. Ifølge gammel tro var troldfolk særligt aktive på magiske helligaftener, f.eks gennem indsamling af urter mv. til deres trolddomsaktiviteter.

Ilden skulle skræmme dem og forhindre dem i at rejse til heksemøder i Bloksbjerg eller ved Troms Kirke i Norge. Blustraditionen eller bålene var også en social skik, hvor man kunne mødes og feste.

Det gjorde man fra 1600-tallet. Der blev også brændt bål på Valborgaften d. 30 april, men traditionen forsvandt i år 1700 grundet kalenderreformen.

Illustration øverst til højre: Tegning fra "Illustreret Tidende", der viser, hvordan mænd og karle svinger blus i form af halmknipper på stager. Skt. Hans bål - eller blus - var kun én ud af mange bål- eller blusskikke i bondesamfundet.

Næste side
preload spinner