Pinse

PINSE
Pinse falder 50 dage efter Påske og ordet kommer af det græske ord for halvtreds, pentekoste.
Pinsen er oprindeligt en jødisk fest, som man kan læse i 5. Mosebog. Der er tale om en høstfest, og derfor bliver den jødiske pinse også kaldt kornhøstfesten. Det er en af de tre jødiske valfartsfester, hvilket vil sige, at jøder fra alle egne af verden valfartede til Jerusalem for at fejre festen ved Templet.
Men pinsen er også en kristen højtid (Apostlenes Gerninger kap.2). 50 dage gik der efter påsken, hvor Jesus Langfredag blev korsfæstet og begravet, og påskedag stod op fra de døde. Lidt senere på Kristi Himmelfartsdag steg han til himmelen, men inden Jesus tog afsked med disciplene, lovede han at de ville få en talsmand, en advokat, som kunne tale på deres vegne, nemlig Helligånden (Johannesevangeliet).
Illustration: Helligånden sætter sig som ildtunger på dicsiplene. El Creco

Men umiddelbart efter at Jesus er steget op til himlen, er disciplene alene. De sidder i et hus i Jerusalem midt under den jødiske pinsefest. Pludselig fyldes huset af, hvad der minder om et vindstød, og ildtunger sætter sig på disciplene. Sådan beskrives dét, at Helligånden fylder dem og bevæger dem og gør dem brændende og levende, så de pludselig kan tale på alverdens sprog.

Peter, én af disciplene, holder en tale for den store forsamling, hvor han fortæller om Jesus, og hvordan han stod op fra de døde. Det fortælles, at omkring tre tusinde mennesker ved denne lejlighed begynder at tro, at Jesus er Guds søn. De bliver døbt og bliver til den første kristne menighed Derfor kalder man pinsen for kirkens fødselsdag.

preload spinner